Gamla Uppsalagatan 105, 754 41 Uppsala
+47 (0)73 820 33 32
mats@matskarlstrom.se

CV

PRESENTATION 

Jag har gedigen erfarenhet av redaktionellt och informationsarbete i alla dess aspekter, både för print (sedan 1991) och webb (sedan 1995). Målgrupperna är kunder, allmänhet, medarbetare och chefer.  Medierna de flesta; sociala media, intranät, Internet, personal- och kundtidningar, muntliga presentationer med mera. 

Som skribent står jag stadigt i ett pedagogiskt och brett språk, såväl svenska som engelska. Jag kan i tal och skrift förklara även svåra ämnen på ett sätt som upplyser och ger kunskap och nytta. Som projektledare har jag mina främsta styrkor i idéförsäljning och inspiration av medarbetare. 

Under senare år har tonvikten legat på textproduktion, mediabearbetning, -service, sociala medier, ledning samt redaktionell och teknisk förvaltning, i både stor och liten skala, av webbprojekt för till exempel näthandel, främst WordPress. Utbildad i grafiska verktyg som Photoshop, InDesign och Illustrator, samt programmering. 

Sammanfattningsvis erbjuder jag ett unikt helhetspaket med lång redaktionell erfarenhet parallellt med stora tekniska kunskaper.

 

YRKEN

Frilansverksamhet, 2006 – fortfarande 

Verksamheten är inriktad på informationsinsatser av olika slag. Det kan röra sig om allt från textproduktion, projektledning och korrekturläsning till produktion och testning av webbplatser. Kunder är till exempel UNT, Vattenfall, FAK Uppsala, Riksförbundet enskilda vägar, Active Mediapartner, Mer om Media och Marknadsmedia. 

Press- och informationsansvarig, systemansvarig kort- och biljettförsäljning vid Sirius Fotboll 2012 -2019 

Ansvarig för mediakontakter, redaktionellt och -informationsarbete via webb, månadsbrev, sociala medier, produktion av säljmaterial, ansvar för grafisk profil, samtliga förekommande sysslor vid matchevenemang, speakeruppdrag med mera. Övergripande ansvar för biljettsystemets underhåll, utveckling och funktionalitet i näthandeln av kort och biljetter. 

Redaktör vid Riksförbundet Enskilda vägar, 2010 – 2011 

Producerade medlemstidning i InDesign. Skrev, fotograferade, layoutade samt hanterade tryckkontakter. 

Webbredaktör/Projektledare vid Kommerskollegium, enheten för inre marknaden, 1999 — 2006 

Ansvarig för uppbyggnaden av två webbplatser; dels ett samarbete mellan Kommerskollegium, Handelskamrarna, Exportrådet m.fl., för att lära små och medelstora företag att delta i EU:s inre marknad, samt dels ett internationellt webbprojekt för att samla förutsättningarna för att etablera sig i något av Östersjöländerna. Bedrev fortlöpande redaktionellt arbete (nyhetsnotiser och uppdateringar) på svenska och engelska, på båda webbplatserna.  

  • Återstartade och slutförde ”Östersjöprojektet” där elva länder samarbetade om ett antal informationsportaler på engelska. Slutresultatet blev lyckat efter många resor och internationella förhandlingar, bland annat i samarbete med UD. 
  • Deltagit i egen monter i flera företagsmässor, till exempel matchmaking-resor i Handelskamrarnas regi och UF (Ung Företagsamhet).  
  • Agerat som föredragshållare, mötesledare med mera i ett flertal sammanhang. Pedagogisk, kunnig, inspirerande och rolig är exempel på omdömen som nämnts i utvärderingar. 
  • Producerat närmare 700 notiser under förvaltandet av webbplatser på Kommerskollegium 

Projektledare samt Teamledare vid Telia, 1995 – 1999 

Ansvarig för uppbyggnaden av Telia Mobitels intranät. Vid Telias koncernledning (Telepress) teamledare för webbgruppen med ansvar för såväl Telias externa som interna webbplatser, övergripande profil, teknisk plattform mm. 

  • Drev fram införandet av ett koncerngemensamt intranät. Uppdraget var att ta fram ett intranät, som passade alla delar av organisationen såväl med avseende på teknik som på innehåll. Aktiv personalledning och idéförsäljning. 
  • Supportade driftsättning av ett antal marknadskritiska webbsatsningar under Teliatiden. I detta ingick text och tillgänglighetsgranskning, teknisk support och stöd vid driftsättning och publicering. 
  • Rutinerad kravställare på publiceringssystem för webbplatser. Utifrån mina specifikationer har flera applikationer skapats och förädlats till slutprodukter, till exempel A2Rize, Intrawise, Siteextension och Minsite (anpassat för privatpersoner). 

Informatör, redaktör, pressansvarig vid FOA, försvarets forskningsanstalt (numera totalförsvarets forskningsinstitut, FOI), 1991 – 1995 

Ansvarig för personaltidning (desktop, text och bild, tryckkontakter mm), pressjour samt övrigt informationsarbete (kundkontakter, broschyrproduktion mm). 

  • Mångårigt redaktionellt arbete med personal- och kundtidning. I detta ingick redigering, formgivning, textproduktion och fotografering. 
  • Pressjour bl.a. under Tjernobylkatastrofen och Gulfkriget. Det innebar i första hand att serva TV-kanalernas olika nyhetsredaktioner med expertkommentatorer och faktaunderlag. 

FOA 1977-1991 

Simulatortekniker, mikrofilmsfotograf, ansvarig varumottagning samt administratör säkerhetsavdelningen. 

UTBILDNING 

Webbutvecklare, Adobe Creative Suite,  Nätverkstekniker. Utbildning Nord i Övertorneå, 2008 – 2010 

Fakultetskurs i EG-rätt 5 poäng.  Stockholms Universitet, 2004-2005 

Vidareutbildning/kurser, till exempel ”Att arbeta med personaltidning” 1991, ”LO:s kurs för handledare (1990), Försvarets presschefsutbildning (1991), ”Att informera och argumentera”, ”Kurs för föreläsare” (LO 1990) m.fl. 

Ekonomiskt gymnasium. Bromma gymnasium, 1975-1977 

SPRÅK 

Svenska: modersmål. Engelska: flytande i tal och skrift. 

ÖVRIGT 

Van användare i såväl PC- som Mac-miljö. Behärskar mycket väl till exempel Officepaketet, Adobe Photoshop, Illustrator, InDesign och Flash, MS Sql, My Sql, Visual Studio 2008, .NET, Php samt principerna för de flesta på marknaden förekommande Content Management-verktygen. Designar och driftsätter WordPress. 

Microsoftcertifikat: MCTS, MCPD. CompTia-certifierad support- och nätverkstekniker. 

Goda kunskaper om offentlig upphandling. Van föredragshållare och presentatör. 

Omfattande grafisk produktion; logotyper, broschyrer, affischer, flyers, böcker med mera. 

KONTAKT 

Mats Karlström | +46 73 820 33 32

mats@matskarlstrom.se | hemsida: matskarlstrom.se